• ΑΡΘΡΟ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

  ΑΡΘΡΟ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

  • 0 Comment
  • 192 Views
  • 0 Like

  Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος ΓΣΕΕ• Στις αναπτυγμένες οικονομίες γίνονται εκτεταμένες επιστημονικές συζητήσεις και διεξάγεται έντονος δημόσιος διάλογος γύρω από τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις της 4ης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βιομηχανικής επανάστασης. • Ο λόγος είναι ότι η ραγδαία τεχνολογική μεταβολή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρωτόγνωρες αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Θα αλλάξουν πολλά από τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια, θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες απασχόλησης, που θα αφορούν κυρίως την επεξεργασία, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δεδομένων. Γίνεται λόγος ακόμη και για μετασχηματισμό του ίδιου του ρόλου της εργασίας στην οικονομία. Θα δημιουργηθούν νέες δομές επιχειρηματικότητας, νέοι οικονομικοί κλάδοι και τομείς, νέες επενδυτικές δραστηριότητες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Δεδομένες θεωρούνται οι επιπτώσεις στην κλαδική και την τομεακή διάρθρωση της παραγωγής και της απασχόλησης, στη διάρθρωση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, στην οργάνωση και στην προστασία της εργασίας. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει λοιπόν να επεκταθεί σε όλα αυτά τα θέματα. • Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες οφείλουν να συζητούν για το μέλλον, να ενημερώνουν τους πολίτες για τις πιθανές επιπτώσεις και να σχεδιάζουν τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία η μετάβαση της οικονομίας στο νέο τεχνολογικό παράδειγμα θα προκαλέσει το μικρότερο δυνατό κόστος και θα επιφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. • Όμως κάθε συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι μια πολιτική συζήτηση, και ως τέτοια αποκτά χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν την τεχνολογία και την παραγωγή, καθώς η ιδεολογία και τα οικονομικά συμφέροντα που ο καθένας εκπροσωπεί παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Η οπτική της Γενικής Συνομοσπονδίας στο θέμα της σημερινής μας συνάντησης είναι η εξής: Η ψηφιοποίηση της οικονομίας πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο καμπής για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, τη σταθερότητά του και τις προοπτικές του. Ο συνδυασμός μεταξύ της ρομποτοποίησης και της οικονομίας της πλατφόρμας αναμφίβολα θα επιφέρει επαναστατικές καινοτομίες στα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας θα είναι σημαντικές και όλα δείχνουν ότι θα είναι πιο ισχυρές και θα ξεπερνούν τις επιπτώσεις της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης τις οποίες συζητούσαμε τη δεκαετία του 1990. • Παράλληλα, η ψηφιοποίηση θα καταστρέψει θέσεις εργασίας. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστη πρόβλεψη για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, αλλά υπάρχει μια σύγκλιση των εκτιμήσεων ότι στην Ευρώπη περίπου το 54% των σημερινών θέσεων εργασίας είναι σε ρίσκο. Καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ότι θα είναι δύσκολο οι θέσεις που θα χαθούν να αναπληρωθούν από τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στους ανερχόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. • Οι μελέτες επίσης συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι περιφερειακές οικονομίες της ΕΕ είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας. Οι χώρες με αναπτυγμένες υποδομές και συστήματα εκπαίδευσης που έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τις ικανότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού τους στην ψηφιακή οικονομία και έχουν αναπτύξει διαδικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν μικρότερους κινδύνους από τις οικονομίες που δείχνουν καθυστέρηση στην προσαρμογή τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Το ποιες θα είναι λοιπόν οι επιπτώσεις στην ανεργία είναι ένα μάλλον ανοιχτό θέμα. • Η ανάλυση γίνεται όμως πιο σύνθετη αν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: Η ψηφιοποίηση, εκτός από την τεχνολογική πρόοδο, θα οδηγήσει και σε κοινωνική πρόοδο; Θα γίνει το μέσο για την εξέλιξη των σημερινών κοινωνιών σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, πολιτισμού, ελευθερίας και δημοκρατίας; Για τα συνδικάτα το ερώτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας, καθώς η απάντησή του εξαρτάται από τις επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης στις εργασιακές σχέσεις, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, στη διανομή της ευημερίας που θα δημιουργήσει η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. • Πράγματι δημιουργούνται νέες μορφές σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και των νέων τεχνολογικά προηγμένων μέσων παραγωγής. Οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι μια νέα μορφή εργασιακού χώρου. Ποια θα είναι όμως τα χαρακτηριστικά τους; Και αυτά εξαρτώνται μόνο από την τεχνολογική εξέλιξη;Είναι το μέλλον των εργασιακών σχέσεων το μοντέλο uberisation; Δηλαδή εργασιακές σχέσεις που δημιουργούν νέα και μεγάλα ρίσκα για τους εργαζομένους σχετικά με την εντατικοποίηση της εργασίας, την υγεία και την ασφάλειά τους, για τη σχέση μεταξύ του χρόνου εργασίας και του ιδιωτικού-ελεύθερου χρόνου τους; Θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες και η αυτοματοποίηση σε χώρες με υψηλό επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας ως μέσα προσαρμογής των δικαιωμάτων αυτών σε ένα χαμηλό επίπεδο προστασίας, όπως αυτό των αναπτυσσόμενων χωρών; Θα γίνει, με άλλα λόγια, η ψηφιοποίηση το τεχνολογικά προηγμένο εργαλείο κοινωνικού ντάμπινγκ; • Στην αγορά εργασίας οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Το 8ωρο θα απειληθεί ακόμη περισσότερο, όπως και ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων. Και εδώ αρχίζουν οι μεγάλες προκλήσεις για τα συνδικάτα. Να διεκδικήσουμε συμβάσεις εργασίας που θα προστατεύουν τον εργάσιμο αλλά και τον ελεύθερο χρόνο των μισθωτών. • Οι παρεμβάσεις μας δεν πρέπει να έχουν μόνο εθνικό παρονομαστή∙ πρέπει να υπάρξει συντονισμός τεχνικών και νομικών δράσεων και παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της εργασίας και των μισθωτών. Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό εργαζομένων υψηλών προσόντων και υψηλής προστασίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των μειονοτήτων. • Η ψηφιακή οικονομία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στη διεύρυνση των πόλων του πλούτου και της φτώχειας με σημαντική αύξηση της οικονομικής ανισότητας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των χωρών που θα είναι οι ψηφιακοί πρωταθλητές και αυτών που θα υστερούν. Επίσης εγκυμονούν κίνδυνοι δραματικής συρρίκνωσης της μεσαίας τάξης αλλά και επαγγελματικής εξαφάνισης ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων μεσαίων δεξιοτήτων. Στη σχετική συζήτηση γίνεται αναφορά ακόμη και στη δημιουργία της τάξης των «ψηφιακών σκλάβων», δηλαδή εκείνων που θα κάνουν τη χαμηλή επεξεργασία των δεδομένων με εισοδήματα στο όριο της επιβίωσης. • Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει η ψηφιακή επανάσταση να γίνει αιτία περαιτέρω αύξησης των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, μεταξύ των εργαζομένων με τυπική και άτυπη μορφή εργασίας, μεταξύ των χαμηλά και υψηλά αμειβομένων, μεταξύ των εργαζομένων υψηλών και χαμηλών προσόντων. Τα εργατικά συνδικάτα πρέπει να δημιουργήσουν νέες συλλογικές μορφές αλληλεγγύης. • Τα εργατικά συνδικάτα πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας στην ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να υπερασπιστούν τα θετικά της νέας τεχνολογικής επανάστασης, αλλά απορρίπτοντας την οπτική του τεχνολογικού ντετερμινισμού που συνοδεύει ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης για το θέμα αυτό, η οποία σκοπίμως αφήνει την προστασία και το μέλλον της εργασίας στην τύχη της τεχνολογικής εξέλιξης. Ο ρόλος των συνδικάτων είναι σημαντικός εδώ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή επανάσταση για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και οι κοινωνικές ανισότητες, η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού. • Για τα εργατικά συνδικάτα τα ζητήματα της δικαιοσύνης και της ισότητας αποτελούν ζωτικό μέρος της παράδοσής τους. Είναι απαίτησή μας η ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν, θα εφαρμοστούν και θα ρυθμιστούν οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση θα καθορίσει το εάν θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας, το βιοτικό επίπεδο των πολλών, ή θα γίνουν το μέσο για τη δημιουργία μεγαλύτερων κερδών για τους λίγους, οξύνοντας την οικονομική ανισότητα και την ανασφάλεια. Το ζητούμενο είναι το όφελος της ανθρωπότητας από τη νέα ψηφιακή επανάσταση να μοιραστεί ισότιμα. • Γι’ αυτό πρέπει εγκαίρως να σχεδιάσουμε το μέλλον της εργασίας με κριτήριο την ποιότητα της εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, να δημιουργήσουμε έναν άξονα σταθερότητας μεταξύ της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας με στόχο την προς τα πάνω σύγκλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας. Να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας θα γίνουν μέρος της επίσημης αγοράς εργασίας. • Οι πολιτικές ανάπτυξης, επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού και πιστοποίησης των οριζόντιων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού λαμβάνουν πλέον σοβαρότερες διαστάσεις από ποτέ. Ο χάρτης των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων καθώς και τα περιεχόμενα της εργασίας αλλάζουν. Μαζί με αυτά μεταβάλλονται οι ζητούμενες από την αγορά εργασίας δεξιότητες, στοιχείο που προκαλεί κλυδωνισμούς στην παραδοσιακή σχέση εκπαίδευσης και παραγωγικού συστήματος. • Η καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα δυνητικής οικονομικής δυναμικής για τη χώρα. Άλλωστε η επένδυση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να αποτελέσει τον άλλο δρόμο απέναντι στην κακοπληρωμένη και χαμηλής προστιθέμενης αξίας εργασία. • Η συζήτηση για τις νέες δεξιότητες και τις διαδικασίες ανάπτυξής τους στο εργατικό δυναμικό θα πρέπει συνεπώς να ανοίξει με μεγαλύτερη ένταση στον εθνικό κοινωνικό διάλογο. Γι’ αυτό το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα η ΓΣΕΕ θα λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.Ο κοινωνικός διάλογος είναι συνεπώς πολύ σημαντικός μεταξύ συνδικάτων, εργοδοτών και κυβερνήσεων για τη διαδικασία μετάβασης στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης. Όμως ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνει πάνω στις κοινωνικές αξίες που υπηρετούν τη δημοκρατία, την ισότητα, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η απόρριψη της προστασίας των εργαζομένων στο όνομα ενός τεχνολογικού ντετερμινισμού εκφράζει ιδεολογικές εμμονές και δεν είναι συμβατή με τις ανάγκες των πολιτισμένων και δημοκρατικών κοινωνιών. • Συνεπώς η συζήτηση για την 4η βιομηχανική επανάσταση δεν πρέπει να μένει μόνο στα θέματα της τεχνολογικής αλλαγής, αλλά να επεκτείνεται στα ουσιαστικά ζητήματα της πολιτικής και της δημοκρατίας, που αποτελούν και τους θεμελιακούς οδηγούς της οικονομικής και της κοινωνικής εξέλιξης. Το ερώτημα που πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε είναι πώς μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους καλύτερες συνθήκες ζωής, με περισσότερη δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία. • Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποκομμένα από το πολιτικό και το ιδεολογικό πλαίσιο που καθορίζει τις ασκούμενες πολιτικές. Τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται ιδεοληπτικές και λανθασμένες πολιτικές που έχουν προκαλέσει μεγάλες οικονομικές ανισότητες και μεγάλη ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον στις νέες γενιές. • Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Όμως σε ποια κατεύθυνση; Θα συζητήσουμε για τη σημασία της ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας; Θα συζητήσουμε με βάση την αρχή της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων σε μια πολιτισμένη κοινωνία που κατανέμει με τρόπο κοινωνικά δίκαιο την ευημερία ή θα ασχολούμαστε μόνο με τις ιδεοληψίες ξεπερασμένων πολιτικών δογμάτων για το κόστος της εργασίας και την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας; Θα κοιτάξουμε προς το μέλλον των σημερινών κοινωνιών ή προς το παρελθόν, στον καπιταλισμό του 18ου και του 19ου αιώνα; • Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου στο θέμα, η ψηφιοποίηση δημιουργεί αλλά και καταστρέφει θέσεις εργασίας μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και αυτοματοποιεί υπηρεσίες. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μετατρέπονται σε εργασιακούς χώρους επισφαλών μορφών εργασίας. Οι οικονομίες μετασχηματίζονται, ο κόσμος αλλάζει. Η πρόκληση για όλους μας είναι οι νέες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ευημερίας όλων μας, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη σταθερότητα και τη δημοκρατία. Τα συνδικάτα οφείλουν με τις παρεμβάσεις τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου ρύθμισης για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και βελτίωσης του εργατικού δικαίου για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και της κοινωνίας. • Θα ήθελα να κλείσω με την επιστροφή μας από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα βεβαρυμμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο κατά μείζονα λόγο δραστηριοποιούνται ασθμαίνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχολούνται επισφαλώς και υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι.Για τη ΓΣΕΕ η έξοδος από την κρίση πρέπει να γίνει με πολιτικές που να έχουν στο επίκεντρό τους τον εργαζόμενο άνθρωπο, την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και των εισοδημάτων, και την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο μόνος βιώσιμος και δίκαιος τρόπος εξόδου της χώρας από την κρίση και επανόδου της σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης. • Η συνέχιση των πολιτικών που διατηρούν το θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές απαξίωσης της εργασίας και της συλλογικής εκπροσώπησης και συνακόλουθα υπονόμευσης των εργατικών δικαιωμάτων –συλλογικών και ατομικών‒, κατακρημνίζοντας το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, είναι καταδικασμένη να συνεχίσει να παράγει οικονομική και κοινωνική κρίση και νέα αδιέξοδα για την οικονομία και την κοινωνία. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι ο βασικός εθνικός κοινωνικός διάλογος είναι εκκρεμής σε όλα τα κρίσιμα αυτά ζητήματα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  • 0 Comment
  • 157 Views
  • 0 Like

  11/9/17ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣH ΓΣΕΕ συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των χιλιάδων εργαζομένων και των σωματείων στα μεταλλεία Χαλκιδικής και εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την απόφαση αναστολής της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» στη χώρα μας. Την ίδια διαφωνία και ταυτόχρονα την απογοήτευσή μας,εκφράζουμε για την μέχρι σήμερα αντιεπενδυτική και εχθρική στάση της Κυβέρνησης.Το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει και επιβάλλεται να συνδυαστεί με την προστασία της κοινωνίας και των θέσεων εργασίας, σήμερα μάλιστα που η ανεργία παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Η αγωνία για το περιβάλλον είναι αναγκαία και θεμιτή, όσο αναγκαία και θεμιτή είναι η διασφάλιση των χιλιάδων οικογενειών που εργάζονται και ζουν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ίδιο και η διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.Η Δικαιοσύνη, η Διαιτησία και κάθε άλλου τύπου διαδικασίες επίλυσης διαφορών δενμπορούν να «σέρνονται» επ’ άπειρον. Μέχρι τις τελικές αποφάσεις κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να στερήσει τη δουλειά χιλιάδων εργαζομένων στα μεταλλεία Χαλκιδικής, ούτε την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, ούτε βεβαίως την προσδοκία για συνέχιση της επένδυσης που σχετίζεται με την άμεση δημιουργία επιπλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Όλες αυτές οι ολιγωρίες και τα προσκόμματα το μόνο που τελικά καταφέρνουν είναι να εκτοξεύουν σε δυσθεώρητα ύψη την ανεργία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,και να παρεμποδίζουν τη δημιουργία βιώσιμων και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας.Καλούμε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να κάνουν το #GRINVEST πράξη,διότι «πριν ο αλέκτωρ λαλήσει» άρχισαν τα «παρατράγουδα».ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

  • 0 Comment
  • 307 Views
  • 2 Likes

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΕίναι γνωστό ότι ούτε οι Συλλογικές Συμβάσεις επανήλθαν, ούτε ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ, όπως προεκλογικά εξήγγειλε η κυβέρνηση. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης, της νέας Εθνικής Σύμβασης γίνονται στο περιοριστικό περιβάλλον των μνημονιακών νόμων, που απαγορεύουν ο κατώτατος μισθός, το ύψος του κατώτατου μισθού, να συνομολογείται από τη ΓΣΕΕ και τις οργανώσεις των εργοδοτών. Αυτό που σήμερα συμφωνήθηκε, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, εντός των νόμιμων προθεσμιών, θα παραταθεί η ισχύς της υπάρχουσας σύμβασης, ώστε να υπάρχει μία, όση μπορεί να υπάρχει, ασφάλεια δικαίου για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Βεβαίως, θα υπάρχει πάλι η πρόνοια, ώστε, αν βελτιωθεί το νομοθετικό περιβάλλον αμέσως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και για τον κατώτατο μισθό. Ομολογώ ότι είμαι εντελώς απαισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Θα εξεταστούν κι άλλα ζητήματα που αφορούν συμπληρωματικές ασφαλίσεις, διάσωση θέσεων εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, δηλαδή θεσμικά ζητήματα που είναι τα μόνα που δεν απαγορεύει ο νόμος. Ερώτηση δημοσιογράφου: για την Παγκόσμια Τράπεζα, που είπε ο κ.Κορκίδης ότι διαφώνησε; Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι η κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις έθεσε θέμα να πάρει δάνειο από την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει προγράμματα κατά της ανεργίας. Ερώτηση δημοσιογράφου: δηλαδή δεν υπήρχαν προτάσεις από τη ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ που τώρα τέθηκαν πρώτη φορά; Όχι βεβαίως. Υπήρχαν οι προτάσεις τις οποίες εμείς από το κείμενο το αρχικό της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, τις θέσαμε επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρόταση για την υγιεινή και ασφάλεια, πρόταση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων στην εργασία, πρόταση για τη μελέτη για τη δημιουργία εθνικού επαγγελματικού Ταμείου για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, πρόταση για τη διάσωση επιχειρήσεων, αλλά με τη διάσωση των θέσεων εργασίας. Αυτά θα δει όποιος διαβάσει το κείμενο της διαπραγμάτευσης που είχαμε στείλει, έχει σταλεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016. Ερώτηση δημοσιογράφου: αυτά τώρα μένουν εκτός κ.Παναγόπουλε; ‘Όχι ,όχι, υπήρχε μία ένταση, δεν αφορούσε τη σχέση με τη ΓΣΕΕ. Υπάρχουν και συνεννοήσεις, τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις. Η ΓΣΕΕ αντιστοίχως έχει εσωτερικά πολλές παρατάξεις. Δεν είναι αυτό το κεντρικό ζήτημα. Το κεντρικό ζήτημα είναι η ομόθυμη και ομόφωνη απόφαση και των εργοδοτών και της ΓΣΕΕ σε κάθε περίπτωση να παραταθεί η ισχύς της Εθνικής Σύμβασης, ώστε αυτό το λίγο που έχει απομείνει ως ασφάλεια δικαίου, συλλογική για τους εργαζόμενους να εξακολουθεί να ισχύει.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

  • 0 Comment
  • 490 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/2/2016 ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

  Mε μια φωνή και απαιτώντας εδώ και τώρα την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, χιλιάδες άτομα έδωσαν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση των Συνδικαλιστικών και Επιστημονικών φορέων σήμερα στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ μαζική ,ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ήταν η συμμετοχή στην 24ωρη Γενική απεργία της ΓΣΕΕ. Με βασικό σύνθημα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ», εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ,αυτοαπασχολούμενοι ,αγρότες, συνταξιούχοι ,άνεργοι ,πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και πορεία των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους για τα άδικα, σκληρά και καταστροφικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και γενικότερα τα μέτρα τιμωρητικής λιτότητας που εφαρμόζει κατ΄ εντολή των δανειστών . Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από την πλατεία Κλαυθμώνος στη Βουλή όπου αντιπροσωπεία των Συνδικαλιστικών και Επιστημονικών φορέων , επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για να μην περάσουν τα καταστροφικά και αδιέξοδα μέτρα του ασφαλιστικού, θα αγωνίζεται μέχρι κυβέρνηση και δανειστές να κατανοήσουν ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλα βάρη στις πλάτες τους. Μηνύματα συμπαράστασης στον αγώνα της ΓΣΕΕ απέστειλαν σήμερα Συνδικάτα απ ΄όλη την Ευρώπη ενώ τη στήριξή της στη Συνομοσπονδία και στους Έλληνες εργαζόμενους εξέφρασε με επιστολή της η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία.

                                                                                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  δήλωση προέδρου ΓΣΕΕ

  χαιρετισμός οργανωτικού γραμματέα ΓΣΕΕ

  ψήφισμα απεργιακής συγκέντρωσης

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

  • 0 Comment
  • 100 Views
  • 0 Like

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  25.1.16

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

  Κάθε φορά που ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρεται στη ΓΣΕΕ, αναπαράγοντας σκοπίμως τα ανυπόστατα ψεύδη, σε σχέση με τη στάση της Συνομοσπονδίας στο δημοψήφισμα του περασμένου καλοκαιριού, τόσο θα επιβεβαιώνεται «πανηγυρικά» η ορθότητα της απόφασής μας να ζητήσουμε την απόσυρσή του, ως ψευδεπίγραφου, διχαστικού και αποπροσανατολιστικού. Είναι τιμή για τη ΓΣΕΕ και τα στελέχη της, ν' αναφέρεται διαρκώς σ’ αυτή ο κ. Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του, οι οποίοι έχουν επιλέξει να ομιλούν μόνο με τους εργοδότες για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Αυτή μάλιστα η επιλογή της Κυβέρνησης αποτελεί και «τροχιοδεικτικό» του ταξικού της προσανατολισμού, γεγονός που κάνει πιο ξεκάθαρο το μέχρι πρότινος «θολό» τοπίο στο Κυβερνητικό στρατόπεδο. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι ενοχλεί περισσότερο την Κυβέρνηση. Η «πανηγυρική» επιβεβαίωση της ΓΣΕΕ περί του ψευδεπίγραφου, διχαστικού και αποπροσανατολιστικού χαρακτήρα του δημοψηφίσματος ή μήπως η «πανηγυρική» μετατροπή από την Κυβέρνηση του ΟΧΙ του Ελληνικού λαού σε ΝΑΙ, το ίδιο κιόλας βράδυ του δημοψηφίσματος; Ήταν ή δεν ήταν αποπροσανατολιστικό και ψευδεπίγραφο το δημοψήφισμα της Κυβέρνησής σας κύριε Πρωθυπουργέ; Ήταν ή δεν ήταν διχαστικό και εν τέλει καταστροφικό το δημοψήφισμα της Κυβέρνησής σας κύριε Πρωθυπουργέ; Έφερε ή δεν έφερε ένα νέο και επαχθέστερο μνημόνιο η «διαπραγμάτευσή σας με τους «θεσμούς»; Κλείνοντας, επειδή τα γραπτά μένουν και επειδή και η παραπληροφόρηση έχει και τα όριά της, η ΓΣΕΕ σας αποστέλλει τη διαπιστωτική πράξη που εξέδωσε την 1η Ιουλίου 2015 το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα ποιοι ήταν υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και συγκρότησαν μάλιστα και επιτροπή υποστήριξης. Ανάμεσα σ αυτούς, κύριοι της Κυβέρνησης, δε συγκαταλέγεται βεβαίως η ΓΣΕΕ, αλλά πολλοί από εκείνους με τους οποίους και διάλογο κάνετε και «κοινή συνισταμένη» βρίσκετε… Μάλλον έχετε επιλεκτική μνήμη γιατί έχετε ξεχάσει και το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι εν μια νυκτί κάνατε το ΟΧΙ του Ελληνικού λαού ΝΑΙ...

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Σας επισυνάπτουμε σε συνημμένα αρχεία την διαπιστωτική πράξη που είχε εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών την 1 Ιουλίου του 2015 καθώς και το δελτίο τύπου της ΓΣΕΕ την ίδια ημέρα, που επιβεβαιώνει τη ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη θέση της Συνομοσπονδίας για το δημοψήφισμα.  Για να δείτε τη διαπιστωτική πράξη πατήστε oeDiapPra-22478-010715 Για να δείτε το Δελτίο Τύπου της Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Διοίκησης ΓΣΕΕ της 1.7.15 πατήστε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΣΕΕ ΔΤ 1.7.2015 

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 15 Views
  • 0 Like

  Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015  Παρουσιάστηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

  Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 317 Views
  • 0 Like

  Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2015

   Παρουσιάστηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2015) με τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014». Αντικείμενο της Έκθεσης είναι η μελέτη των βασικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014 και η θέση της στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς.
  Από το σύνολο της έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:Η πολιτική των Μνημονίων που ακολουθείται από το 2010 έως και σήμερα έχει επιδεινώσει δραματικά την ήδη κακή εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Κύρια χαρακτηριστικά της διαλυτικής επίδρασης της ασφυκτικής πολιτικής της λιτότητας στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με αυτά των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ, είναι:·    Οι οδυνηρές επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης στην εκπαίδευση. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οι υποδομές της οποίας δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νηπίων. Επίσης, στο σύνολο των σχολείων της Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, τόσο στις φυσικές υποδομές (κτήρια), όσο και στις υποστηρικτικές υποδομές (χώροι εστίασης, εργαστηριακές υποδομές, χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων) και στους εκπαιδευτικούς πόρους (κατάλληλα διδακτικά υλικά, εξοπλισμός σε διδακτικά μέσα και αναλώσιμα υλικά. Επίσης, η Ελλάδα παρότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής  εν τούτοις εμφανίζει ραγδαία αύξηση του αριθμού των NEETs (των νέων ανθρώπων έξω από την εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση).·    Η έξαρση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων. Η εφαρμογή του ακραίου, νεοφιλελεύθερου προγράμματος στο χώρο της εκπαίδευσης έχει προκαλέσει όξυνση των εκπαιδευτικών, άρα και των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος ανισοκατανομής πόρων ανάμεσα σε προνομιούχα (κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά) και μη-προνομιούχα σχολεία. Επίσης, η χώρα μας εμφανίζεται ανάμεσα στους Ευρωπαίους «πρωταθλητές» της ανεργίας των νέων ανθρώπων με πτυχίο από την αγορά εργασίας.·    Τα φτωχά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Συνάρτηση της υποχρηματοδότησης και κυρίως αναποτελεσματικών προγραμμάτων σπουδών είναι οι χαμηλές επιδόσεις της χώρας στα παραγόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Οι μαθητές των ελληνικών σχολείων καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην επίδοση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες). Αναλυτικά στοιχεία για τα μαθησιακά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην επόμενη Έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.·    Ουραγοί στην εκπαιδευτική πρωτοπορία και καινοτομία. Στους 7 διαθέσιμους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστωθεί η πρόοδος εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κανέναν από αυτούς μέσα στην πρώτη σε επίδοση πεντάδα χωρών (top-5), την ώρα που χώρες με αντίστοιχα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα (Σλοβακία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία κ.λπ.) εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα. Τούτο μαρτυρά πως δεν είναι μόνο η υποχρηματοδότηση, αλλά και η συνολική ποιότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που προκαλεί τη συγκεκριμένη αποκαρδιωτική εικόνα. Συμπερασματικά:Η εικόνα της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προκαλεί βαθύτατη ανησυχία για το μέλλον των νεότερων γενεών και για το ίδιο το μέλλον της χώρας. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει σαφώς ότι βρισκόμαστε προ των πυλών μιας πανεθνικής εκπαιδευτικής τραγωδίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες. Η όξυνση των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε συνδυασμό με την ασφυκτική πολιτική της λιτότητας που επιφέρει συρρίκνωση της επένδυσης στην Παιδεία θα δημιουργήσουν ένα στρατό χιλιάδων νέων χωρίς επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, με χαμηλές δυνατότητες ανταγωνισμού των Ευρωπαίων συνομηλίκων τους σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό πλαίσιο στην απασχόληση.  Επιπλέον θα σπρώξουν σημαντικό τμήμα της νέας γενιάς στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο, με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής παθογένειας και παραβατικότητας.Το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό: για δεκαετίες η εκπαίδευση προχωρά χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, επάρκεια πόρων και αίσθηση του μέτρου, χωρίς όραμα, υφίσταται αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί.Η σημερινή Έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και τα συμπεράσματά της κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Για την πρόσβαση όλων στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2015 το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έχει αναρτήσει και σε μορφή PDF τόσο το πλήρες κείμενο της έκθεσης (ως βιβλίο), καθώς και τη σύνοψη των συμπερασμάτων, με ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων. Για την πλήρη Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2015 (Βιβλίο) πατήστεΓια το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Έκθεσης πατήστε DELTIO_TYPOY_EREYNA_KANEP_2015Για τη Σύνοψη Συμπερασμάτων της Έκθεσης 2015 πατήστε 2015_ekth_sinopsi

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  • 0 Comment
  • 32 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/1/2016

  Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

  H ΓΣΕΕ, με δεδομένο το γεγονός ότι η προωθούμενη «ασφαλιστική απορρύθμιση» θίγει πληθώρα κοινωνικών ομάδων, συμπαρατάσσεται στον αγώνα και ενώνει τη φωνή διαμαρτυρίας της, με τους Επιστημονικούς φορείς της χώρας (γιατρούς, μηχανικούς ,δικηγόρους), οι οποίοι πραγματοποιούν νέο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου . Η Συνομοσπονδία στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιό της ,στο οποίο έλαβε και την απόφαση για 24ωρη Γενική Απεργία στις 4 Φεβρουαρίου, αποφάσισε και τη δημιουργία κοινού μετώπου αντίδρασης με όλους όσοι θίγονται από την λαίλαπα του ασφαλιστικού και γενικότερα από τις μνημονιακές δεσμεύσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση κατ’ εντολή των δανειστών και των αγορών . Καλούμε τα συνδικαλιστικά μας στελέχη, στελέχη Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων καθώς και τους εργαζόμενους στις δομές της ΓΣΕΕ και στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, να μετέχουν στο συλλαλητήριο των Επιστημονικών φορέων, ενώνοντας τη φωνή διαμαρτυρίας τους στον κοινό αγώνα κατά των προωθούμενων μέτρων, που πλήττουν βάναυσα κοινωνία και οικονομία.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ-Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟ 2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ-Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟ 2014

  • 0 Comment
  • 298 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΤΟ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2015) ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 19/1 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ:

  «Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟ 2014»

  Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του για την Εκπαίδευση (2015) με τίτλο «Η Ταυτότητα της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014». Αντικείμενο της Έκθεσης είναι τα βασικά μεγέθη της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014 και η θέση τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19/1/2016 και ώρα 11:30 πμ στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 & Αινιάνος 2). Στο 1ο κεφάλαιο της Έκθεσης γίνεται επισκόπηση όλων των διαθέσιμων βασικών οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δημοσιοποιούνται στοιχεία και για τη μεταδευτεροβάθμια, μη-τριτοβάθμιου επίπεδου, εκπαίδευση (ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κολλέγια κ.λπ.). Στο 2ο κεφάλαιο της έκθεσης επιχειρείται η αποτύπωση των βασικών μεγεθών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ-28 καθώς και η εξέλιξή τους με βάση τους στόχους που θέτει η ΕΕ για το 2020. Η προσέγγιση των βασικών μεγεθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακρίνεται σε μεγέθη επενδύσεων-εισροών στην εκπαίδευση και σε μεγέθη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων-εκροών, στο βαθμό που το επιτρέπει η διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων. Η πλήρης Έκθεση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης με ελεύθερη πρόσβαση και δικαίωμα αποθήκευσης. Επίσης, θα εκδοθεί Δελτίο Τύπου με τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα της Έκθεσης, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗ SOFTEX ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΛΑ…. ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗ SOFTEX ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΛΑ…. ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

  • 0 Comment
  • 52 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  15/1/16

  ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗ SOFTEX ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΛΑ…. ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

  Την ώρα που η μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις στη χώρα μας βάζουν λουκέτο, σήμερα προστέθηκε και η SOFTEX, η κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή, βλέποντας τη λίστα των ανέργων να γιγαντώνεται. Η ΓΣΕΕ έχει εξαρχής κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και το κάνει για πολλοστή φορά αλλά όπως φαίνεται απευθύνεται σε μη ευήκοα ώτα. Η ανεργία είναι το μείζον πρόβλημα για τη χώρα και η υφεσιακή και αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης το μόνον που καταφέρνει είναι να αυξάνει τα λουκέτα στην αγορά και να ενισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις την εκβιαστική συμπεριφορά ανήθικων εργοδοτών. Η ΓΣΕΕ απαιτεί από την κυβέρνηση την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και των αρμοδίων υπηρεσιών του ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις προς την πολυεθνική, στην οποία ανήκει η SOFTEX, για να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και να συνεχιστεί η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης.

                                                                                                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: president@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: gsecretary@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: info@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: press1@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144