Ποιά είναι η Γραμματεία Νέων ΓΣΕΕ; Συμμετέχουμε, αμφισβητούμε, διεκδικούμε…

Οι νέοι και οι νέες που εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα διαπιστώνουν τα τελευταία χρόνια ότι έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά οι εργασιακές σχέσεις. Διαπιστώνουν ότι οι όροι με τους οποίους αναγκάζονται να εργαστούν είναι πλέον πιο επισφαλείς. Καθημερινά ανακαλύπτουν ότι κεκτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα συρρικνώνονται και δεν ισχύουν πλέον για αυτούς. Διαβλέπουν ότι αρχίζουν πλέον να εργάζονται σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα http://www.gsee.gr/userfiles/file/NEOI/poia_einai_h_grammatia_neon.pdf

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 4/7/17

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 4/7/17

  • 0 Comment
  • 51 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/7/17

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Μεσογείου με πρωτεύον αυτό της εφιαλτικής ανεργίας, τέθηκαν μεταξύ άλλων επί τάπητος στη συνάντηση των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου και εκπροσώπων Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΓΣΕΕ, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Γραμματείας Νέων της Συνομοσπονδίας Γιάννη Πούπκου, συζητήθηκαν οι συνολικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη νεανική απασχόληση και αναζητήθηκαν λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ένα κοινό κείμενο προτάσεων και συμπερασμάτων. Στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στους στόχους και τις επιδιώξεις των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου και τίθεται το σύνολο των αιτημάτων τους για μια Ευρώπη που θα διασφαλίζει ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους πολίτες και φυσικά θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής για τη νέα γενιά.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

      Γ.Σ.E.E. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕMeeting of the Mediterranean Youth Trade Union Network of the ETUC Youth CommitteeAthens, 4th July 2017

  ΚΟΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  Νέοι συνδικαλιστές από την περιοχή της Μεσογείου, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών των χωρών μας, συναντηθήκαμε σήμερα 4 Ιουλίου στην Αθήνα, στην ΓΣΕΕ, με σκοπό να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στις χώρες μας, να ενώσουμε τις φωνές μας και να συντονίσουμε τη δράση μας.

  H οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που ασκούνται έχουν προκαλέσει μία σημαντική αύξηση των ποσοστών νεανικής ανεργίας στις χώρες της Μεσογείου. Ταυτόχρονα οι νέοι εισέρχονται κυρίως στην αγορά εργασίας μέσω άτυπων, ιδιαίτερα ευέλικτων, αβέβαιων και επισφαλών μορφών απασχόλησης (μερική, εκ περιτροπής κτλ.), ενώ παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης των νέων φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους εργοδότες για να υποκαθιστούν την πραγματική απασχόληση.

  Ως αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα των νέων ανθρώπων (κυρίως υψηλής εκπαίδευσης) αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας κυρίως στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, όχι ως αποτέλεσμα της κινητικότητας αλλά ως νέα μορφή αναγκαστικής μετανάστευσης.

  Μέσα από την κοινή μας συνάντηση αυτή επιδιώκουμε - να ενισχύσουμε την συνεργασία και το δίκτυο των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), - να αναδείξουμε από κοινού τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις χώρες μας οι νέοι άνθρωποι, - να υπάρξουν πιο αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προβλημάτων από τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - να πιέσουμε ώστε να επεκτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση και να διασφαλίσει την καλύτερη χρήση των κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην ανεργία των νέων, όπως π.χ. το Youth Guarantee,

  - να πιέσουμε τα κράτη – μέλη να προωθήσουν πιο αποτελεσματικές ενεργείς πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται στην σταθερή και ποιοτική απασχόληση, να αναπτύξουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης που να διασφαλίζουν την πραγματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας καθώς και να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων,

  - να πιέσουμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, έχει μεταφερθεί σωστά και εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

  Για εμάς είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα• η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο, και τα βασικά πρότυπα εργασίας που αφορούν στην ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να έχουν πρωτεύουσα θέση στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται.

  Ταυτόχρονα με αφορμή το άνοιγμα της συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και τα 5 προτεινόμενα σενάρια δηλώνουμε απερίφραστα ότι απαιτείται o Ολοκλήρωση της δέσμης πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Με σαφή ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που σήμερα υποσκάπτεται και υποχωρεί.

  o Έμφαση στους κοινωνικούς και όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες ή στη δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, με σαφή πρόβλεψη για εξαίρεση των κοινωνικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους.

  o Ενίσχυση της ευρωπαϊκής εσωτερικής ζήτησης για να επιτευχθεί δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Τα τελευταία χρόνια οι μισθοί έχουν σημαντικά και αποδεδειγμένα υστερήσει σε σχέση με την παραγωγικότητα, ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Χρειάζεται γενική βελτίωση των αμοιβών των ευρωπαίων εργαζομένων (ήδη τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ξεκινήσει την καμπάνια general pay rise for European workers), με ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου αυτή λειτουργεί, με την άμεση αποκατάστασή της, σε όλα τα επίπεδα, όπου αυτή έχει αποδιαρθρωθεί.

  o Να βελτιωθούν, όπου απαιτείται, οι ελάχιστοι - κατώτατοι μισθοί και να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποτελούν την καρδιά του κοινωνικού κεκτημένου και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος.

  o Να στηριχθεί αποφασιστικά η πλήρης, ασφαλής και ποιοτική απασχόληση και όχι οι «ευέλικτες» μορφές εργασίας, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η εσωτερική υποτίμηση, που οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων.

  o Να ενεργοποιηθεί πανευρωπαϊκά το Human Rights Impact Assessment. Αν λ.χ. στην Ελλάδα είχαν μετρηθεί και ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων, πολλά θα είχαν ήδη αναθεωρηθεί.

  o Να υπάρξει ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα πολιτική για τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής βαρών και ουσιαστική, κοινή προστασία των εξωτερικών συνόρων.

  Εμείς στηρίζουμε ένα σχέδιο που θα οδηγεί στην εμβάθυνση της ενοποίησης, με επίκεντρο την κοινωνία και τον πολίτη.

  Θέλουμε μια Ευρώπη με σεβασμό της ισοτιμίας όλων των χωρών-μελών της, - που θα επαναφέρει τη βασική επιταγή για στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης, εξαλείφοντας τους ηγεμονισμούς και τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές που τελευταία έχουν διευρυνθεί.

  - που θα μειώνει τις οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στον ευρωπαϊκό Νότο, ανάμεσα στις πλεονασματικές και στις ελλειμματικές χώρες και περιφέρειες.

  - που θα προτάσσει την πολιτική της ανάπτυξης και των πραγματικά προοδευτικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αντί να στηρίζεται κυρίως σε μονοδιάστατους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας.

  Η στροφή σε μια πραγματικά ενωμένη και συνεκτική κοινωνική Ευρώπη είναι αδήριτη ανάγκη, αν δεν θέλουμε να κατασπαταληθεί το συσσωρευμένο, μετά και από την εμπειρία δύο παγκόσμιων πολέμων, κοινό πολιτικό, κοινωνικό και αξιακό κεφάλαιο της Ευρώπης. Για να μπει φραγμός σε λογικές ξενοφοβίας και ανέγερσης φραχτών.

  Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε πράγματα που έχει δοκιμάσει και τα έχει απορρίψει ως καταστροφικά όπως η Ακροδεξιά και ο άκρατος εθνικισμός.

  Θέλουμε ανανεωμένες πολιτικές, σε νέες βάσεις και με τολμηρό σχέδιο, που να οδηγήσουν σε περισσότερη αλλά και ταυτόχρονα πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική και πιο κοινωνική Ευρώπη.

  Μια Ευρώπη που θα διασφαλίσει ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, θα διευρύνει τη δημοκρατία και κυρίως θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής για τη νέα γενιά. Μια ζωή για τους νέους ανθρώπους καλύτερη από εκείνη που είχαν οι γονείς τους.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  • 0 Comment
  • 85 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ3/7/2017

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  Νέοι συνδικαλιστές καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τηνπεριοχή της Μεσογείου θα συναντηθούν αύριο Τρίτη 4 Ιουλίου στις 10 το πρωί σταγραφεία της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).Στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της Γραμματείας Νέων της ΓΣΕΕ, θα τεθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη νεανική ανεργία καθώς και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι από τις πολιτικές λιτότητας, ενώ θα επιδιωχθεί η χάραξη μιας κοινής στρατηγικής ώστε να ασκηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση για τον περιορισμό αυτών των προβλημάτων.Οι νέοι συνδικαλιστικές προσέρχονται με προτάσεις για την αντιμετώπιση της εφιαλτικής ανεργίας στους νέους που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα αποτυπωθούν σε κοινό κείμενο το οποίο και θα δοθεί αμέσως μετά στη δημοσιότητα. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης: Συζήτηση της ΕΟΚΕ και της ΟΚΕ με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα

  Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης: Συζήτηση της ΕΟΚΕ και της ΟΚΕ με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα

  • 0 Comment
  • 127 Views
  • 0 Like

  7/6/17

  Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης: Συζήτηση της ΕΟΚΕ και της ΟΚΕ με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα

  Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης, ήταν το θέμα συζήτησης της ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της χώρας μας και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση την ΓΣΕΕ εκπροσώπησε ο Γραμματέας Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Γιάννης Πούπκος.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  [embeddoc url="http://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2017/06/ΟΜΙΛΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΓΣΕΕ.doc" download="all" viewer="microsoft"]

  Διαβάστε περισσότερα
 • Γραμματεία Εργαζόμενης Νεότητας: Απολογισμός Δράσεων της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ

  Γραμματεία Εργαζόμενης Νεότητας: Απολογισμός Δράσεων της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 494 Views
  • 0 Like

  Γραμματεία Εργαζόμενης Νεότητας: Απολογισμός Δράσεων της Γραμματείας Νεολαίας ΓΣΕΕ GRAMMATEIA NEON

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ -32% ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ -32% ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  • 0 Comment
  • 80 Views
  • 0 Like

  Η Γ.Σ.Ε.Ε. χαιρετίζει την απόφαση 34/2015 του Ειρηνοδικείου Κατερίνης με την οποία για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο αντισυνταγματικός και άρα παράνομος χαρακτήρας συνολικά της αντεργατικής 6ης ΠΥΣ του 2012, αλλά και ειδικότερα της διάταξης για την αυτόματη και μεγαλύτερη μείωση κατά -32% για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και την επιβολή αμοιβής τους με τα κατώτατα όρια αποδοχών, ανεξάρτητα από το εάν υπάγονταν σε ειδικότερη (εν προκειμένω κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας.Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: 1. η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ.1), της προστασίας της νεότητας (21παρ.3) 2. η προστασία της νεότητας και των νέων εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση της χώρας με βάση το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, που τη δεσμεύει και της επιβάλει τη σχετική υποχρέωση 3. η διάκριση σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων στηρίχθηκε σε στοιχεία τυχαία και ατεκμηρίωτα ως προς τη μεταχείριση των εργαζομένων, οι οποίοι διακρίνονται με βάση το τυπικό και συγκυριακό στοιχείο της ηλικίας τους, δημιουργώντας δε διάκριση τόσο σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων όσο και των παλαιών εργαζομένων 4. δεν συνέτρεχε κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή μέτρων μισθολογικής και άρα κοινωνικοασφαλιστικής ανισότητας, καθώς από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε αιτιώδης ή λογική συνάφεια της προστασίας της εθνικής οικονομίας με τη δραματική μείωση των ορίων των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων 5. η 6η ΠΥΣ συνολικά είναι ανεφάρμοστη, καθώς περιέχει πρωτογενείς κανόνες δικαίου, οι οποίοι εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος (26, 43 παρ.2) από αναρμόδιο όργανο (Υπουργικό Συμβούλιο)Η Γ.Σ.Ε.Ε. που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση και η Γραμματεία Εργαζόμενης Νεότητας της Συνομοσπονδίας που κατέθεσε στη δίκη, χαιρετίζουμε τη συνδικαλιστική και νομική μάχη που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η προσφεύγουσα νέα εργαζόμενη συνδικαλίστρια με την ουσιαστική στήριξη του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης και του πρόσφατα αδικοχαμένου Προέδρου του ΕΚ συναδέλφου Βαλάση Κοτρώνη. Προσβλέπουμε στην αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας που επιβάλει στο Κράτος την άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης της προστασίας των εργαζομένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι απόδειξη σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕ Α.ΜΕΡΚΕΛ

  • 0 Comment
  • 40 Views
  • 0 Like

  Το εφιαλτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων το οποίο και στη χώρα μας έχει λάβει δραματικές διαστάσεις αγγίζοντας το ποσοστό του 60%, τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση των συνδικαλιστικών νεολαιών της Ευρώπης με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

  • 0 Comment
  • 76 Views
  • 0 Like

  Προτάσεις για την αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλήματος της ανεργίας των νέων κατέθεσε στη Βουλή και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Γραμματεία Νεολαίας της ΓΣΕΕ

  Διαβάστε περισσότερα
 • 35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΣΕΕ (21-24/3/2013) : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 61 Views
  • 0 Like

  Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο πατήστε εδώ

  Διαβάστε περισσότερα
 • 1ος κύκλος Εθνικών Διαβουλεύσεων του 2ου κύκλου Δομημένου Διαλόγου των Προεδριών «Πολωνίας – Δανίας – Κύπρου»

  • 0 Comment
  • 13 Views
  • 0 Like

  Η Γραμματεία Νέων της ΓΣΕΕ σας καλεί να συμμετέχετε στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που παρατίθεται παρακάτω, με θέμα τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη. Η συμμετοχή αποτελεί ένα πολύ ευρύ ζήτημα και για αυτό τον λόγο παρακαλούμε να αποστείλετε τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Απασχόληση των Νέων που διοργανώνει το επόμενο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Πολωνία – Δανία – Κύπρος" και η οποία θα ολοκληρωθεί στις 29/07/2011

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οι Νέοι της Ευρώπης συντονίζουν τις δράσεις τους και αντιδρούν

  • 0 Comment
  • 13 Views
  • 0 Like

  Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο πατήστε εδώ

  Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144