• ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση 2017

  ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση 2017

  • 0 Comment
  • 273 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  04/10/2017

  ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση

  για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση 2017

   Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την Ενδιάμεση Έκθεση για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2017, η οποία αξιολογεί το πρώτο εξάμηνο του 2017 στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκτίμησης για την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας.Ο Επιστημονικός Δ/ντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης παρουσίασε σήμερα τα κύρια ευρήματά και συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης ανάμεσα στα οποία είναι τα εξής:
  • Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σημείο καμπής. Για δεύτερη φορά μετά το 2014 αναζητά διέξοδο από την εύθραυστη σταθεροποίησή της στο χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας στο οποίο βρίσκεται μετά τη μεγάλη ύφεση της περιόδου 2010-2013.
  • Δεν παρατηρούνται οι μακροοικονομικοί και οι παραγωγικοί μετασχηματισμοί που θα δημιουργούσαν ουσιαστικές προϋποθέσεις μετάβασης της οικονομίας προς μια δυναμική και διατηρήσιμη ανάκαμψη.
  • Οι επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο κατά 63% χαμηλότερο από αυτό του α’ τριμήνου του 2008, κάνοντας εμφανές το τεράστιο επενδυτικό κενό στο οποίο έχει περιέλθει η οικονομία. Υπολογίζεται ότι –με βάση τον μέσο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων του 2016– ο όγκος των επενδύσεων θα φτάσει στο επίπεδο του α’ τριμήνου του 2008 το α’ τρίμηνο του 2033.
  • Η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο χαμηλότερο κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο του α’ τριμήνου του 2008. Το επίπεδό της δεν θα είναι διατηρήσιμο δεδομένων των επικείμενων μέτρων λιτότητας και αν δεν υπάρξει ένα ισχυρό σοκ απασχόλησης και εισοδημάτων στην οικονομία.
  • Ο όγκος των εξαγωγών σε πραγματικούς όρους απέχει πολύ από το να καταστεί βασικός αναπτυξιακός μοχλός της οικονομίας.
  • Παρατηρούνται υψηλά ποσοστά υποαπασχόλησης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (από 99 χιλιάδες εργαζομένους το 2008 σε 267 χιλιάδες το 2017), και των απογοητευμένων ανέργων, που επίσης υπερτριπλασιάζεται (από 37 χιλιάδες σε 109 χιλιάδες) την αντίστοιχη περίοδο.
  • Η σημαντική αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας επηρεάζει τη μεταβολή των μισθών, καθώς ο μέσος μισθός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση ήταν το 2016 397,67 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σοβαρές μακροοικονομικές επιπτώσεις, καθώς ουσιαστικά λειτουργεί ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας.
  • Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της EU-SILC για το 2015, το 34,7% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και το 42,13% των εργαζομένων με μερική απασχόληση λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο του κατώτατου. Το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων κινείται γύρω και κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ένδειξη της εύθραυστης κατάστασης της ελληνικής κοινωνίας.
   Η εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναζητά έναν δυναμικό μηχανισμό δημιουργίας εισοδημάτων και ροών ρευστότητας που θα ενεργοποιήσει διατηρήσιμες επεκτατικές τάσεις στον πραγματικό τομέα, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και θα βελτιώσει τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα του τραπεζικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι προϋπόθεση για την ουσιαστική έξοδο της χώρας από την κρίση χρέους και για τη δημιουργία βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων που θα την αποδεσμεύσουν από την επιτροπεία των δανειστών.Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης, ένα επεκτατικό μείγμα εσωστρέφειας και εξωστρέφειας. Η επεκτατική εσωστρέφεια επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ικανοποίησης της εγχώριας δαπάνης με υποκατάσταση εισαγωγών. Η επεκτατική εξωστρέφεια επιτυγχάνεται με την αύξηση των εθνικών μεριδίων παραγωγής στην παγκόσμια αγορά.Με τις Εκθέσεις του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζοντας, με επίκεντρο τη μισθωτή εργασία, ένα εναλλακτικό πλαίσιο ιδεών, ανάλυσης, εκτιμήσεων και προτάσεων πολιτικής από αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια οικονομική και πολιτική συζήτηση. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ακολουθούν τα βασικά [embeddoc url="http://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2017/10/Βασικά-συμπεράσματα-Ενδιάμεσης-Έκθεσης-ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-2017.pdf" download="all"]Ολόκληρη η [embeddoc url="http://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2017/10/ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ-2017-ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-Η-ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΙ-Η-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.pdf" download="all"] έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

  • 0 Comment
  • 173 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ28/9/2017ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ θα παρουσιάσει την Ενδιάμεση Εκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2017 την προσεχή Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Εκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με ρεαλισμό αποτυπώνουν την έλλειψη μιας διατηρήσιμης δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στην αναζήτηση αναπτυξιακής διεξόδου.Η επενδυτική ανεπάρκεια, η κρίση στο βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας των πολιτών, η υπερφορολόγηση, η μείωση σημαντικών δημόσιων δαπανών, η έλλειψη ουσιαστικής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση των επισφαλών θέσεωνεργασίας και οι συνεχιζόμενες «εμμονές» απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ουσιαστικής και δυναμικής εξόδου από τη στασιμότητα στην οποία βρίσκεται η οικονομία.Με τις Εκθέσεις του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζοντας, με επίκεντρο τη μισθωτή εργασία, ένα εναλλακτικό πλαίσιο ιδεών,ανάλυσης, εκτιμήσεων και προτάσεων πολιτικής από αυτό που κυριαρχεί στη δημόσιαοικονομική και πολιτική συζήτηση.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Η ανεργία, η περιθωριοποίηση των νέων και η απορυθμισμένη λειτουργία της αγοράς εργασίας, και η σχέση τους με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας.

  Η ανεργία, η περιθωριοποίηση των νέων και η απορυθμισμένη λειτουργία της αγοράς εργασίας, και η σχέση τους με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας.

  • 0 Comment
  • 105 Views
  • 0 Like

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Δελτίο Τύπου

  Η ανεργία, η περιθωριοποίηση των νέων και η απορυθμισμένη λειτουργία της αγοράς εργασίας, και η σχέση τους με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αποτελούν κλειδί για την κατανόηση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας.

  Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ άνοιξε χθες το φάκελο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας, την πορεία και τις προοπτικές της. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή» με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Μ. Κουρουτός, ο οποίος τόνισε ότι τα συνδικάτα των εργαζομένων έχουν ως βασικές προτεραιότητες τη θεμελίωση ενός ριζοσπαστικού συστήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ισότιμη ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτό και την αντιμετώπιση του φαινομένου των Neets. Έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου, λέγοντας πως, παρά τις θετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται τον τελευταίο καιρό για την ΕΕΚ, ορισμένοι επιχειρούν να αποκλείσουν τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων από τα θεσμικά όργανα λήψης των αποφάσεων.

  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε στην ποιοτική προσφορά των επιστημονικών φορέων των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, θεωρώντας ότι παίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για ζητήματα που άπτονται της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την εργασία. Εξέφρασε όμως τον έντονο προβληματισμό του για την ιδιότυπη οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί από την πολιτεία στους επιστημονικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων. Επεσήμανε δε ότι το πολυδιαφημιζόμενο “dual system” που σήμερα εμφανίζεται ως καινοτομία στην Ελλάδα λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΑΕΔ από τη δεκαετία του ’50.

  Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία συνθήκη η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να έχουμε στη χώρα υψηλού επιπέδου ΕΕΚ με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, επαγγελματικά περιγράμματα και πρακτικές στο χώρο εργασίας. Υποστήριξε ότι η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται κατηγορηματικά ενάντια στο μοντέλο της υποβαθμισμένης ΕΕΚ με φτωχή ειδίκευση και κακοπληρωμένο εργατικό δυναμικό και στηρίζει έμπρακτα μία ισχυρή, ποιοτική ΕΕΚ με εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης που θα δημιουργήσουν υπεραξία για τις επιχειρήσεις.

  Στη συνέχεια ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Ν. Παίζης παρουσίασε στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ελληνική οικονομία και αναπτυξιακές προοπτικές: Δείκτες και Μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη». Ο ερευνητής, μέσα από τα ερευνητικά συμπεράσματα, σκιαγράφησε το ζοφερό τοπίο της ΕΕΚ στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν την υποεκπροσώπησή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ανέδειξε επίσης τις παθογένειες της αγοράς εργασίας και του ελληνικού επιχειρηματικού μοντέλου, τονίζοντας ότι το κλειδί για την κατανόηση της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας έγκειται στον συνδυασμό κατάρρευσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και έλλειψης ποιοτικής και στοχευμένης ΕΕΚ.

  Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Αν. Καθηγητής ΕΑΠ κ. Μ. Κουτούζης, με τη σειρά του, παρουσίασε τα ισχύοντα μοντέλα του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ στον διεθνή χώρο τονίζοντας ότι το “συλλογικό μοντέλο” –σε αντιδιαστολή με το “κρατικό” ή το “αγοροκεντρικό”– που εμπλέκει ενεργά όλους τους κοινωνικούς εταίρους στη λήψη των αποφάσεων, αποτελεί μία ελκυστική επιλογή για τη χώρα.

  O Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Χρ. Γούλας και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Επικ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας κ. Νίκος Φωτόπουλος έθεσαν τους κεντρικούς άξονες προβληματισμού της συζήτησης, επί των οποίων τοποθετήθηκαν ακολούθως οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων. Ειδικότερα ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δ. Μπαξεβανάκης εκτίμησε ως πολύτιμη τη συμβολή των ερευνητικών εργασιών και γενικότερα τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στον δημόσιο διάλογο για την ΕΕΚ. Ο Βουλευτής της ΔΗ.ΣΥ. και πρ. Υφυπουργός Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου μίλησε για την αναγκαιότητα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση και τόνισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα μοντέλο παραγωγικότητας και όχι “αγορών”. Ο Βουλευτής και υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας του Ποταμιού κ. Γ. Μαυρωτάς σημείωσε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση του “επιχειρείν” μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση αναβάθμιση της ΕΕΚ και την μετατροπή του ΕΠΑΛ σε σχολείο πρώτης επιλογής. Ο Βουλευτής και υπεύθυνος για την ΕΕΚ στον Τομέα Παιδείας της Ν.Δ. κ. Γ. Ανδριανός τόνισε ότι με την ανεργία των νέων στο 50% και την επικράτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, τη μείωση των γεννήσεων και το brain drain, είναι αναγκαίο, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, να σφυρηλατηθεί ένα μοντέλο ΕΕΚ που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Ν. Ηλιόπουλος, εκπροσωπώντας την Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έ. Αχτσιόγλου, έκανε λόγο για την ανάγκη καταπολέμησης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσω της ενίσχυσης της ΕΕΚ, ενώ επεσήμανε πως σε πολλές επιχειρήσεις καταπατώνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μαθητευόμενων που διασφάλισε η σημερινή κυβέρνηση. Τέλος, το λόγο πήρε ο πρ. Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στη σημαντική ερευνητική συνεισφορά του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, τόνισε ότι ο αγώνας ενάντια στο ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς είναι δύσκολος και πως η ποιοτική, δημόσια ΕΕΚ μπορεί να αποτελέσει όπλο για τους μελλοντικούς εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς.

  Στη συνέχεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας. Η πρώτη είχε ως θέμα «Παρουσίαση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών στο πεδίο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και συμμετείχαν με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους η Συντονίστρια Προγραμμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Επαγγελματικό Σχολείο Aarhus Tech κα Louise Okon Willie, καθώς και ο Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Ahrweiler και ειδικός σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Stefan Gustav. Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις του επικεφαλής Τομέα DSI Cedefop και ειδικού σε θέματα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων κ. Λ. Ζαχείλα, και του Διευθυντή Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Θ. Κοτσιφάκη.

  Στο πλαίσιο της δεύτερης στρογγυλής τράπεζας παρουσιάστηκε από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Κ. Μαρκίδη η αξιολόγηση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών λειτουργών, που υλοποίησε ο φορέας, στη θεματική ενότητα «Σχολείο και Απασχόληση» και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Απόστολος Βουρκούδης (Τεχνολόγος Γεωπόνος) και Ευάγγελος Βέργος (Γεωπόνος – Κοσμήτορας ΑΓΣΘ) μίλησαν για το επιτυχημένο και καινοτόμο, για τα εγχώρια δεδομένα, παράδειγμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ενώ η Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του ΟΑΕΔ και Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μαθητείας της Δ/νσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας Α4 του ΟΑΕΔ κα Άννα Μπολόφη παρουσίασε συνοπτικά την πολύχρονη ιστορία, τη δομή-λειτουργία αλλά και τις διαρκείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μια αναμφισβήτητα βέλτιστη πρακτική στη χώρα μας στο πεδίο της ΕΕΚ. Τέλος, ο Διευθυντής του Δημόσιου ΙΕΚ Βόνιτσας κ. Δημήτρης Μπέλλος στη δική του παρουσίαση αναφέρθηκε επισταμένως στο φλέγον ζήτημα της άμεσης διασύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις τοπικές κοινωνικές ανάγκες και την αγορά εργασίας.

  Μετά τη λήξη και της δεύτερης στρογγυλής τράπεζας ακολούθησε παραγωγική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους και παρουσιάστηκε η σύνοψη των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.

  3083_PRESENTATION-1 KANEP-GSEE3084_������������ �����-����_27-09-20173085_PRESENTATION-2 KANEP-GSEE

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  • 0 Comment
  • 110 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ26/9/17ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΣύσσωμη η Διοίκηση της ΓΣΕΕ εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της για τον θάνατο του συνάδελφου και συναγωνιστή Νίκου Πετρόπουλου, πρώην Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, ανθρώπου που επί δεκαετίες υπηρέτησε τον συνδικαλισμό και τους κοινωνικούς αγώνες, σεβάστηκε και τίμησε τον πλουραλισμό, τη δημοκρατία, την προβολή των συνδικάτων και των εργατικών διεκδικήσεων.Ο Νίκος μπορεί να έχασε τη μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, κέρδισε όμως την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας! Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τους δικούς του ανθρώπους.Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 4μ.μ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή»

  Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή»

  • 0 Comment
  • 108 Views
  • 0 Like

  Δελτίο Τύπου Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή» Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 – Ώρα έναρξης 10:00 π.μ. Αμφιθέατρο Μουσείου Ακροπόλεως (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα)

  Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα) Συνέδριο με θέμα: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή» με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν σημαντικά αποτελέσματα ερευνών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την ΕΕΚ, σχετικοί δείκτες-μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα κυρίαρχα μοντέλα διακυβέρνησης-διοίκησης της ΕΕΚ διεθνώς καθώς και βέλτιστες πρακτικές στο εν λόγω πεδίο από δύο σημαντικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, το Aarhus Tech (Δανία) και το Ahrweiler (Γερμανία). Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι έρευνες: «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ελληνική οικονομία και αναπτυξιακές προοπτικές: Δείκτες και Μεγέθη σε Ελλάδα και Ευρώπη» και «Μοντέλα διακυβέρνησης και διοίκησης της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διερευνώντας και αξιοποιώντας τη διεθνή και Ευρωπαϊκή εμπειρία». Μετά την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων προτάσεων πολιτικής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις-παρεμβάσεις εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου για τα επίκαιρα ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθούν, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με θέματα: α) παρουσίαση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών στο πεδίο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και β) αξιολόγηση του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Σχολείο και Απασχόληση» και παρουσίαση αντίστοιχης έρευνας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  • 0 Comment
  • 76 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  21/9/17

   

  ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

   Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση 2151/2017 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία, στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρότυπης δίκης, αναγνωρίστηκε η συνταγματικότητα της Υπουργικής Απόφασης του 2013 για την επιβολή του προστίμου των 10.549,44 ευρώ (και 9.197 για τους αδήλωτους εργαζόμενους έως 25 ετών).Μη παραγνωρίζοντας τόσο την έκταση όσο και την ποικιλομορφία της εργοδοτικής παραβατικότητας, αλλά και  τα προβλήματα στην εισπραξιμότητα εν γένει των προστίμων, η Συνομοσπονδία θεωρεί ότι  με την απόφαση αυτή  αίρεται ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια αποτελεσματικής καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, που αφορά στην αμφισβήτηση της νομοθεσίας που προέβλεψε το  πρόστιμο αυτό και τη δέσμια αρμοδιότητα του Σ.ΕΠ.Ε. στην επιβολή του.Επισημαίνουμε εκ νέου ότι η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας ήταν ανέκαθεν και συνεχίζει να είναι κατ' εξοχήν ζήτημα σαφούς και στοχευμένης πολιτικής βούλησης. Βασική παράμετρος της οποίας είναι ο διαρκής διάλογος σε σταθερή θεσμική μορφή με τη ΓΣΕΕ, προκειμένου να διαμορφώνονται και να παρακολουθούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους οι δράσεις καταπολέμησης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, με βάση τις καταγγελίες και την εικόνα που έχει η Συνομοσπονδία από όλη την ελληνική επικράτεια.Η ΓΣΕΕ επανέρχεται και ζητά την έναρξη επιτέλους της λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματος για την Αδήλωτη Εργασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ώστε να συνεκτιμηθεί και η κρίσιμη αυτή νομολογιακή εξέλιξη, ανάμεσα σε άλλα, στην πρόοδο εφαρμογής των δράσεων του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία, που έχει συμφωνηθεί από τον Οκτώβριο του 2016 με τριμερή διαδικασία υπό την αιγίδα του ILO.                                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

  Διαβάστε περισσότερα
 • 4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  • 0 Comment
  • 38 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  13/9/17

  4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

  ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Φέτος συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ο κατ΄ομολογίαν δολοφόνος του παραμένει ελεύθερος.Είναι απαράδεκτο, η δίκη που διεξάγεται να καθυστερεί αδικαιολόγητα, με την αποθράσυνση των νεοναζί να συνεχίζεται και να αυξάνονται τα κρούσματα ρατσιστικών επιθέσεων.Η ΓΣΕΕ συμμετέχει στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις αγώνα και μνήμης που πραγματοποιούνται το Σάββατο 16 και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, σε Αθήνα και Κερατσίνι και απαιτεί εδώ και τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΤΟ GR-INVEST ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ GR-CRACKDOWN ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

  ΤΟ GR-INVEST ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ GR-CRACKDOWN ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

  • 0 Comment
  • 86 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  13/9/17

  ΤΟ GR-INVEST ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ GR-CRACKDOWN ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ

  Η ΓΣΕΕ καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχτηκαν σήμερα έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι μεταλλωρύχοι από τα Μεταλλεία Χαλκιδικής, από αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν και στη χρήση χημικών.Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα ΜΑΤ κατά εργαζομένων που διαδηλώνουν και διεκδικούν τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.Η ΓΣΕΕ από την πρώτη στιγμή στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα των χιλιάδων εργαζομένων και του σωματείου στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, διαφωνώντας τόσο με την απόφαση αναστολής της λειτουργίας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», όσο και με την αντιεπενδυτική και εχθρική στάση της κυβέρνησης.Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση και οι σημερινές δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, επιτέλους να γίνουν πράξη. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να λυθούν όλες οι εκκρεμότητες, ώστε να σταματήσει ο φόβος και η ανασφάλεια 2500 χιλιάδων οικογενειών.Η δικαιοσύνη, η διαιτησία και κάθε άλλη διαδικασία επίλυσης διαφορών δενμπορούν να «σέρνονται» επ΄αόριστον.Το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει και επιβάλλεται να συνδυαστεί με την προστασία της κοινωνίας και των θέσεων εργασίας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

  Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

  • 0 Comment
  • 52 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  13/9/17 

  Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

   

  Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων του σιδηροδρόμου ενάντια στην πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίοι αντιδρώντας στο ξεπούλημα του δημοσίου σιδηροδρόμου, πραγματοποιούν αύριο 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στο κτίριο Διοίκησης του σιδηροδρόμου (Καρόλου 1-3).

  Η κυβέρνηση, με την υπογραφή παραχώρησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους Ιταλούς, συνεχίζει την εκποίηση του εθνικού πλούτου με ζημιωμένη για ακόμη μία φορά την ελληνική κοινωνία.

  Η ΓΣΕΕ βρίσκεται στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και θα συνεχίσει τον κοινό αγώνα ώστε να σταματήσει η καταστροφική πορεία του ξεπουλήματος που θα έχει σοβαρές συνέπειες και για τους εργαζόμενους αλλά και για το επιβατικό κοινό.

   

                                                                                             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  • 0 Comment
  • 157 Views
  • 0 Like

  11/9/17ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ #GRINVEST ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣH ΓΣΕΕ συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των χιλιάδων εργαζομένων και των σωματείων στα μεταλλεία Χαλκιδικής και εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την απόφαση αναστολής της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» στη χώρα μας. Την ίδια διαφωνία και ταυτόχρονα την απογοήτευσή μας,εκφράζουμε για την μέχρι σήμερα αντιεπενδυτική και εχθρική στάση της Κυβέρνησης.Το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει και επιβάλλεται να συνδυαστεί με την προστασία της κοινωνίας και των θέσεων εργασίας, σήμερα μάλιστα που η ανεργία παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Η αγωνία για το περιβάλλον είναι αναγκαία και θεμιτή, όσο αναγκαία και θεμιτή είναι η διασφάλιση των χιλιάδων οικογενειών που εργάζονται και ζουν από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το ίδιο και η διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.Η Δικαιοσύνη, η Διαιτησία και κάθε άλλου τύπου διαδικασίες επίλυσης διαφορών δενμπορούν να «σέρνονται» επ’ άπειρον. Μέχρι τις τελικές αποφάσεις κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να στερήσει τη δουλειά χιλιάδων εργαζομένων στα μεταλλεία Χαλκιδικής, ούτε την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, ούτε βεβαίως την προσδοκία για συνέχιση της επένδυσης που σχετίζεται με την άμεση δημιουργία επιπλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Όλες αυτές οι ολιγωρίες και τα προσκόμματα το μόνο που τελικά καταφέρνουν είναι να εκτοξεύουν σε δυσθεώρητα ύψη την ανεργία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,και να παρεμποδίζουν τη δημιουργία βιώσιμων και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας.Καλούμε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να κάνουν το #GRINVEST πράξη,διότι «πριν ο αλέκτωρ λαλήσει» άρχισαν τα «παρατράγουδα».ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: president@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: gsecretary@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: info@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: press1@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144