ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21/2/17

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων τηςΣυνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικούτομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας (φέτος 27 Φεβρουαρίου2017). Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος γιατους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που ηΚαθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίαςτης επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρησηπαραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με ταπαραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται μεημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ3755/1955).Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Καθαρά Δευτέρα πρόσθετη εορτή αργία για μίαεπιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησήτους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι μεημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θαυπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ