Πρωτοβουλίες Συνομοσπονδιών για μετά το ψήφισμα του 34ου Τακτικού Συνέδρίου της ΓΣΕΕ για αμοιβαία μείωση των αμυντικών δαπανών Ελλάδας – Τουρκίας

Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ