Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε.), που συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή εργοδότη), καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με τις σ.σ.ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις.

Οι σ.σ.ε. διακρίνονται σε:

  • εθνικές γενικές,
  • κλαδικές,
  • επιχειρησιακές,
  • εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και
  • τοπικές ομοιοεπαγγελματικές.

Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζομένους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

Με τις ΕΓΣΣΕ θεσπίζονται οι κατώτεροι υποχρεωτικοί μισθοί – ημερομίσθια και συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

Το περιεχόμενο των σ.σ.ε. είναι ευρύτατο και τα θέματα που μπορούν να ρυθμίζονται αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1876/90, ο οποίος διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις.

Οι ΕΓΣΣΕ συνάπτονται από την τριτοβάθμια οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή τη ΓΣΕΕ και τις αναγνωριζόμενες σήμερα ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών, δηλαδή τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ.

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1975-2018

Α/Α Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Ισχύς Δημοσίευση Αρχείο
1 1975 01/03/1975 276 πατήστε εδώ για να ανοίξει
2 1976 13/02/1976 671 πατήστε εδώ για να ανοίξει
3 1977 15/02/1977 60 πατήστε εδώ για να ανοίξει
4 1978 01/02/1978 183(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
5 1979 15/02/1979 194(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
6 1980 01/01/1980 1137(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
7 1981 01/01/1981 1303(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
8 1982 01/01/1982 11(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
9 1983 01/04/1983 688(ΔΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
10 1984 01/01/1984 81 πατήστε εδώ για να ανοίξει
11 1985 01/01/1985 50 πατήστε εδώ για να ανοίξει
12 1986 01/01/1986 123 πατήστε εδώ για να ανοίξει
13 1987 01/01/1987 122(ΠΔΔΔΑθ) πατήστε εδώ για να ανοίξει
14 1988 01/01/1988 40 πατήστε εδώ για να ανοίξει
15 1989 01/01/1989 213 πατήστε εδώ για να ανοίξει
16 1990 01/01/1990 116 πατήστε εδώ για να ανοίξει
17 1991 – 1992 01/01/1991 Αρ.Κατ.10/4.4.1991 πατήστε εδώ για να ανοίξει
18 1993 01/01/1993 Αρ.Κατ.37/11.6.1993 πατήστε εδώ για να ανοίξει
19 1994 – 1995 01/01/1994 Αρ.Κατ.24/23.3.1994 πατήστε εδώ για να ανοίξει
20 1996 – 1997 01/01/1996 Αρ.Κατ.9/3.4.1996 πατήστε εδώ για να ανοίξει
21 1998 – 1999 01/01/1998 Αρ.Κατ.12/19.5.1998 πατήστε εδώ για να ανοίξει
22 2000 – 2001 01/01/2000 Αρ.Κατ.31/23.5.2000 πατήστε εδώ για να ανοίξει
23 2002-2003 1/1/2002 – 31/12/2003 Αρ.Κατ.19/29.4.2002 πατήστε εδώ για να ανοίξει
24 2004 – 2005 1-1-2004 – 31-12-2005 Αρ.Κατ.16/28.5.2004 πατήστε εδώ για να ανοίξει
25 2006 – 2007 1/1/2006 – 31/12/2007 Αρ.Κατ.14/13.4.2006 πατήστε εδώ για να ανοίξει
26 2008 – 2009 1/1/2008 – 31/12/2009 Αρ.Κατ.13/18-4-2008 πατήστε εδώ για να ανοίξει
27 2010 – 2012 1/1/2010 – 31/12/2012 Αρ.Κατ.14/16-7-2010 πατήστε εδώ για να ανοίξει
28 2013 1/1/2013 – 31/12/2013 Αρ.Κατ.4/14-5-2013 πατήστε εδώ για να ανοίξει
29 2014 1/1/2014 – 31/12/2014 Αρ.Κατ.3/26-3-2014 πατήστε εδώ για να ανοίξει
30 2015 1/1/2015 – 31/12/2015 Αρ.Κατ.7/29-9-2015 πατήστε εδώ για να ανοίξει
31 2016 1/1/2016 – 31/12/2016 Αρ.Κατ.5/31.3.2016 πατήστε εδώ για να ανοίξει
32 2017 1/1/2017 – 31/12/2017 Αρ.Κατ.6/30.3.2017 πατήστε εδώ για να ανοίξει
33 2018 1/1/2018 – 31/12/2018 Αρ.Κατ.6/29.3.2018 πατήστε εδώ για να ανοίξει

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: president@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: gsecretary@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: info@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: press1@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook