1ο Νομικό Δελτίο


2ο Νομικό Δελτίο


3ο Νομικό Δελτίο


4ο Νομικό Δελτίο


5ο Νομικό Δελτίο

Το Δελτίο στη δεύτερη χρονιά (άρθρο της Διοίκησης)
Καθυστέρηση αποδοχών και αυτόφωρο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Να μη γίνονται απελάσεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Να νομιμοποιηθούν και οι αλλοδαποί ναυτικοί
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Να εξασφαλίζεται η τήρηση του νόμου στα δημόσια έργα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Καταγγελία Δ.Σ. για τη μητρότητα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Καταγγελία Δ.Σ. για τη μητρότητα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Καταγγελία Δ.Σ. για τη μητρότητα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Συνδικαλιστικά δικαιώματα
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Σωματεία επιχειρήσεων που διαλύονται
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Απόλυση προσωρινής διοίκησης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τρομοκρατικές απολύσεις συνδικαλιστών
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κατάργηση παροχών
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Εργοδοτική αυθαιρεσία
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Λογαριασμός αφερεγγυότητας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Χειριστές μηχανημάτων έργων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Εποχιακή απασχόληση
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Πρόσληψη «κατά λάθος»
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Έλεγχος εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Συμβατικός μισθός
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Επίτακτοι ναυτικοί
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Διαδικασία για τη σύναψη σ.σ.ε.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και εργαζόμενοι ν.π.δ.δ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προστασία μητρότητας

6ο Νομικό Δελτίο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Θέσεις για τη φορολογία και για τους κανονισμούς των ΔΕΚΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Εργασιακό καθεστώς ΔΕΚΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Απειλές κατά συνδικαλιστών από κυκλώματα κέντρων διασκέδασης
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επιθεωρήσεις Εργασίας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επίσχεση Εργασίας και πτώχευση
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Παράνομη Απεργία
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Απολύσεις Συνδικαλιστών
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αντιαπεργιακές πιέσεις
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελαττωματικές διαδικασίες
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ποιοι δικαιούνται να είναι μέλη Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Σεξουαλική παρενόχληση
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Λογαριασμός αφερεγγυότητας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αλιεργάτες
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αναδρομικές αυξήσεις
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Χρόνος εργασία
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Επίταξη Ναυτικών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Βλαπτικη Μεταβολή
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Πρόσθετη άδεια
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Προσχηματικές συμβάσεις έργου
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Πρόσθετη εργασία
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Επαναπροσλήψεις ν.2190
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα – Παράνομη ή καταχρηστική
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Απασχόληση συνταξιούχων και διαθεσιμότητα

7ο Νομικό Δελτίο


8ο Νομικό Δελτίο


9ο Νομικό Δελτίο


10ο Νομικό Δελτίο


11ο Νομικό Δελτίο


12ο Νομικό Δελτίο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Υπέρ αγνώστων ένσημα οικοδόμων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Λειτουργία “super market” τις Κυριακές στα Χανιά
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Η παιδική στράτευση
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Το δικαίωμα αδείας στην Κοινή Ωφέλεια
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζομενοι σε περίπτωση απόλυσης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Εργαζόμενοι Επιχειρήσεων δανεισμού και σ.σ.ε. ιδ.κλινικών
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σ.σ.ε. εργατων επεξεργασίας φύλλων καπνού
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Προσωρινή διοίκηση σωματείου και εισφορές στις υπερκείμενες οργανώσεις 14
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Συνδικαλιστική άδεια Προέδρου ΕΚ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αρμοδιότητα για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κίνητρο παραγωγικότητας τακτικών υπαλλήλων
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα οικογενειακά επιδόματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Απόλυση γυναικών για συνταξιοδότηση με μειωμένο όριο ηλικίας
ΦΑΚΕΛΟΣ:ΕΥΡ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒ.ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ Η ενημέρωση της Γ.Σ.Ε.Ε.
ΦΑΚΕΛΟΣ:ΕΥΡ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒ.ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ Το κειμενο της συμφωνίας
ΦΑΚΕΛΟΣ:ΕΥΡ.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒ.ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ Η θέση της Γ.Σ.Ε.Ε. 30
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Συνδικαλιστικές άδειες υπαλλ. Πυροσβεστικής
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αντισυνταγματική η χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων στον ένα μόνο εργαζόμενο σύζυγο (ΑΠ 925/99)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εργαζόμενοι με δανεισμό και σ.σ.ε.

13ο Νομικό Δελτίο


14ο Νομικό Δελτίο


15ο Νομικό Δελτίο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Απαγόρευση τήρησης αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Η απόφαση της Αρχής Προστασίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράνομη η αλλαγή στοιχείων άσχετων με την εργασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρακολούθηση των εργαζομένων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Οδηγία για την αφερεγγυότητα του εργοδότη
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Απελευθέρωση των επικοινωνιών
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επιθεωρητές Εργασίας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Ανάγκη Πρόσληψης Επιθεωρητών
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επιθεώρηση Εργασίας Βόλου
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Το εισιτήριο του Μετρό
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επιχειρήσεις που κλείνουν
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Επιβολή διακεκομμένου ωραρίου στον ΗΛΠΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Μεταστέγαση κατοίκων Χριστού Βαρβασίου
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Απαιτήσεις Εργαζομένων Νεωρίου Σύρου
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αρνηση του ΟΚΑΝΑ να εφαρμοστεί δ.α.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συλλογικές διαφορές αλιεργατών
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ρύθμιση όρων αμοιβής Επίτακτων Ναυτικών
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ελλείψεις ιατρικών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορά Καπνεμπόρων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εργαζόμενοι Ξένων Αεροπορικών Εταιριών
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ανεργοι ραδιοτηλεγραφητές
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Επαναπροσληφθέντες ΕΛΒΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Προπετής αίτηση άρσης της προστασίας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Απόλυση συνδικαλιστή λόγω αναδιάταξης επιχείρησης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εκταση προστασίας των συνδικαλιστών
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Συμμετοχή ναυτικού σε κοινό σωματείο
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβή μητέρων με μειωμένο ωράριο
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μετατροπή συμβάσεων αορίστου χρόνου
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ο ΟΚΑΝΑ δεσμεύεται από τη δ.α. 53/99
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Τα οικογενειακά επιδόματα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ –ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Για την προστασία της προσωπικότητας
«ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΡΓΑΤΙΑ»

16ο Νομικό Δελτίο

ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Η υπογραφή τη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Το κείμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Πίνακας αποδοχών 2000
ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Πίνακας αποδοχών 2001
ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Πίνακας θεσμικών ρυθμίσεων
ΕΓΣΣΕ 2000-2001 Κάλυψη από τον ΛΑΕΚ Εισφορών άνεργων ηλικιωμένων
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Μέτρα πυρασφάλειας σε Διϋλιστήρια κλπ.
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Καθυστέρησης αποδοχών και διαδικασία του αυτόφωρου
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Έλεγχος και εποπτεία του Ο.Ε. Κατάρτισης
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Καταχρηστική απόλυση συνδικαλιστή ναυτεργάτη
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Ενίσχυση εργαζομένων ¨ΚΟΣΜΟΦΑΡΜ¨
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Εξόφληση τιμήματος κατοικιών
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Υγειονομικές Υπηρεσίες ΙΚΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Συνθήκες εργασίας προσωπικού ΙΚΑ  

17ο Νομικό Δελτίο

  ΜΝΗΝΗ Λ. ΑΥΔΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  Η θέση της Γ.Σ.Ε.Ε. για το Διάλογο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Αγορά εργασίας, εργασιακές σχέσεις, καταπολέμηση ανεργίας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Εποπτεία εργασίας, στελέχωση Επιθ. Εργασίας, έλλειψη οργάνων εποπτείας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Αντιμετώπιση ανεργίας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Προσωπικό Μεταλλείων Αμιάντου Β. Ελλάδας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Εκδοροσφαγείς Σπερχειάδας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Καταγγελίες Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Πάρνηθας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Παραβάσεις όρων υγιεινής και ασφάλειας σε μεταλλευτική εγκατάσταση
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Παραβάσεις όρων υγιεινής και αντισυνδικαλιστικές ενέργειες
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Παραβάσεις νομοθεσίας για την επίβλεψη των ατμολεβήτων
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Ιατρική περίθαλψη
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Υποκοστολόγηση ιατρικών πράξεων
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Στήριξη ΕΔΕΚ ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Επικουρικές συντάξεις ΤΕΑΠΟΖΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Αίτημα για συνάντηση με τον εκπρόσωπο του εργοδότη
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Οικονομική ενίσχυση για την οργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΣΣΕ 2000-2001
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Όροι της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 που χρειάζονται νομοθετική κύρωση
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Αμοιβή εποχικών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Αύξηση των ημερών αδείας και σύστημα πενθήμερης εργασίας
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ρύθμιση όρων αμοιβής κλπ. επίτακτων ναυτικών
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Διαπραγμάτευση επιχειρησιακής ΣΣΕ και επίδομα παραμεθόριας περιοχής
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συρροή ΣΣΕ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Οι ρυθμίσεις του νόμου αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τοπικά παραρτήματα σωματείων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κλήση σε απολογία του προέδρου σωματείου και επιβολή αργίας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Καταγγελίες για διώξεις συνδικαλίστριας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Τέταρτη βάρδια και διευθέτηση χρόνου εργασίας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Επίδομα προβληματικών περιοχών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου και μεταφορά εργαζομένων σε εργολάβο
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβή εργασίας Σαββάτου και Κυριακής
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδική εκκαθάριση επιχειρήσεων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Προστασία προσωπικών δεδομένων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Απαγόρευση συμπλήρωσης στοιχείων άσχετων με την εκτέλεση της εργασίας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτηματολόγια εργοδότη για το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζομένων

18ο Νομικό Δελτίο

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Ν. 2874/00 Παρατηρήσεις στις προτεινόμενες αλλαγές στις εργασιακές θέσεις
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Προτάσεις στο Ν/Σ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ 35ΩΡΟ Πρόταση νόμου και εισηγητική έκθεση για την εισαγωγή του 35ωρου

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Πρόταση νόμου για τη μείωση του νόμιμου και συμβατικού ωραρίου

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Φορολόγηση αποζημίωσης

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Χρηματοδότηση του ΣΚΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ Επιπτώσεις αύξησης τιμής πετρελαίου
ΕΙΣΟΔΗΜΑ Παρατηρήσεις στο άρθρο 38 του φορολογικού Ν/Σ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εξασφάλιση θέσεων εργασίας
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αποκατάσταση απολυμένων – Επαναπρόσληψη εργαζομένων
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Οργάνωση τριμερούς σύσκεψης
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αιτήματα για τους νεφροπαθείς
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Μισθοδοσία υπαλλήλου
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άδεια και παράνομη απεργία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Δίωξη υπευθύνων ατυχημάτων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μείωση αποδοχών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Στελέχωση ΟΑΕΔ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κέντρο υγείας στη ΒΙΠΕ Πατρών
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αναθεώρηση πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Εργαζόμενοι κινηματογράφου
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Έξοδα φιλοξενίας παιδιού σε παιδικό σταθμό
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Παύση λειτουργίας σχολών ταπητουργίας
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έλεγχος Εργαζομένων

19ο Νομικό Δελτίο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Η θέση της Γ.Σ.Ε.Ε. στον Διάλογο για την Απασχόληση
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΟΑΕΔ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΛΑΕΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΟΔΕΑΕΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Προώθηση της Απασχόλησης

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Αερολιμένα
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εργαζόμενοι στην καθαριότητα δημοσίων σχολείων

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τοποθέτηση σε παρεμφερή θέση

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μέριμνα για ανέργους

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Απασχόληση Σημειωτών

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στο ΤΕΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου

ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Άρθρο 18 ΕΓΣΣΕ 2000-2001

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δυσμενής όρος σε προκήρυξη πρόσληψης

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Περικοπή επιδόματος

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ναυτεργάτες

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Συνδικαλιστικές ελευθερίες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας στον κλάδο ΒΑΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στους εργαζόμενους συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ετήσια άδεια

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έμμεση φορολόγηση

20ο Νομικό Δελτίο

ΕΓΣΣΕ Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Νέο Πρόγραμμα ΛΑΕΚ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Φορολογία αποζημιώσεων καταγγελίας συμβάσεων μισθωτών

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Δαπάνες ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση ωραρίου καταστημάτων

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συμμετοχή δικαστικών στις Εφορευτικές Επιτροπές

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συμπληρωματικές εκλογές

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αντικατάσταση αντιπροσώπων

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Διάρκεια θητείας αντιπροσώπων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταλλωρύχων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επικουρική

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συνέχισης ασφάλισης στον ΚΒΑ

ΜΙΣΘΟΣ Μισθός κακοκαιρίας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Εργασιακό καθεστώς επίτακτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Καθαριότητα σχολικών κτιρίων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα κατάταξης εργαζόμενων σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδική άδεια ταξί

21ο Νομικό Δελτίο

ΘΕΣΕΙΣΓΣΕΕ Χορήγηση επιδομάτων ΔΛΟΕΜ και στους δύο γονείς
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Φορολογία αποζημιώσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Παροχές ασθενείας σε είδος σε μακροχρόνια ανέργους

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Νομοθετική ρύθμιση ασφαλιστικών και άλλων θεμάτων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Επίδομα γάμου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Επίδομα τέκνου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Έννομο συμφέρον ΓΣΕΕ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ Οδ.2000/43/ΕΚ: Ίση μεταχείριση

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ Οδ.1999/70/ΕΚ:Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

ΜΕΙΚΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Συμμετοχή εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου σε δημ/κη οργάνωση

ΜΕΙΚΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Διατήρηση ιδιότητας μέλους Σωματείου απολυθέντων από επιχείρηση

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνδικαλιστικό δικαίωμα συνταξιούχων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Γονική άδεια γονέων με υιοθετημένο παιδί

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων

22ο Νομικό Δελτίο

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Εισαγωγή
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Προστασία μητρότητας, κατά την έναρξη και τη λήξη της σχέσης εργασίας

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Προστασία μητρότητας κατά τη λειτουργία της σχέσης εργασίας

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Συνθήκες εργασίας

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Αποχή από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Ρύθμιση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Αποδοχές

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Ασφαλιστική Κάλυψη

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Παροχές μητρότητας (επιδόματα)

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Οικογενειακά επιδόματα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Επίδομα γάμου (συζύγου)

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Επίδομα τέκνων

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Μειωμένο ωράριο

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Λοιπές Ρυθμίσεις

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Άδεια γάμου

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Γονικές άδειες

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Γονική άδεια ανατροφής

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Άδεια περίθαλψης ασθενούντων μελών της οικογένειας των εργαζομένων

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Άδεια παρακολούθησης παιδιών μαθητών

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Προστασία άγαμης μητέρας

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Προστασία γονέων με υιοθετημένα τέκνα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Προστασία γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες

23ο Νομικό Δελτίο

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Περίληψη του ν.3144/2003
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Τεχνικός ασφαλείας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρακράτηση συνδρομών από τον εργοδότη

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Διακοπή χρηματοδότησης ΕΚ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοιν. Χάρτη

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην Αίγυπτο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Άνιση μεταχείριση

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Πεδίο εφαρμογής συλ. συμβάσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Καταγγελία συμβάσεων χωρίς αποζημιώσεις

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Αίτημα μείωσης διδάκτρων για τους εργαζόμενους

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Κατάργηση οργανικών θέσεων τεχνικών εκπαιδευτών

ΕΓΣΣΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άσκηση από τη ΓΣΕΕ πρόσθετων παρεμβάσεων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Προσφυγή της ΟΑ για την απεργία της Πρωτομαγιάς

24ο Νομικό Δελτίο

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και το Ε.Σ.Δ.Εν.
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ρυθμίσεις υπέρ των μενογονεϊκών οικογενειών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Απαγόρευση διακοπής σχέσης εργασίας εγκυμονούσας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Καταγγελία συμβάσεως έργου μητέρας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα εποχικών Δασοπυροσβεστών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προστασία εργαζομένων σε εταιρίες υπό συγχώνευση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ομαδικές απολύσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ναυτικών που πάσχουν από AIDS/HIV

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Χορήγηση ανανέωση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αποβολή μέλους σ.ο.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Θάνατος συνδικαλιστή στη γενική συνέλευση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μέτρα για τους εργαζόμενους της TVX

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Νομική προσωπικότητα

25ο Νομικό Δελτίο

ΕΓΣΣΕ 2004-2005 ΕΓΣΣΕ 2004-2005
ΕΓΣΣΕ 2004-2005 Πίνακας θεσμικών ρυθμίσεων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Συνοπτική παρουσίαση του Ν.3227/04

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Θέσεις ΓΣΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Αναγκαίες νομ.διατ.για συμμόρφωση προς την Οδ. 99/70/ΕΚ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Νομοθέτημα για τη μεταφορά της Οδ.1999/70/ΕΚ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 103

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ Απόφαση της Ολομέλειας της Διοίκησης ΓΣΕΕ

ΑΔΕΙΑ Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για την ετήσια άδεια

ΑΔΕΙΑ Τρόπος χορήγησης άδειας αναψυχής

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΣΕ Δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΣΕ Γεωργικοί εργάτες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Θητεία ΔΣ Εργατικού Κέντρου

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ιδιότητα μέλους απολυθέντων που μετέχουν σε πρόγραμμα

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή ωραρίου μικρότερου του συμβατικού

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χορήγηση διαλείμματος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Υπέρ του τεκμηρίου νομιμότητας ο Αρ. Πάγος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ακλόνητο το σύστημα διαιτησίας Ν.1876/90

26ο Νομικό Δελτίο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

27ο Νομικό Δελτίο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Οργάνωση του χρόνου εργασίας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Σχέδιο δράσης για την απασχόληση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Προστασία του ανταγωνισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ Έκθεση Κοκ για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Χρόνος απεργίας ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρέμβαση αστυνομικών οργάνων σε κινητοποιήσεις εργαζομένων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Καταγγελία σύμβασης και κοινωνικά κριτήρια

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ικανοποίηση εργατικών απαιτήσεων απευθείας από τον εργοδότη (κύριο του έργου)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δικαστική διάγνωση εργατικών διαφορών

28ο Νομικό Δελτίο

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Θέσεις της ΓΣΕΕ στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις.»
Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εξαγγελίες και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εκλογή αντιπροσώπων σε υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συμμετοχή εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε δημοσιοϋπαλληλική οργάνωση
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παράνομη μονομερής κατάρτιση κανονισμού εργασίας
παρά την ύπαρξη επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Χορήγηση ετήσιας άδειας αναψυχής
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Μεταφορά «ημέρας ανάπαυσης» (ρεπό) όταν συμπίπτει με ημέρα
υποχρεωτικής αργίας

29ο Νομικό Δελτίο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για τις ΔΕΚΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Βασικά σημεία διαφωνίας
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Νομικά προβλήματα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ Εξυγίανση και εκσυγχρονισμός των ΔΕΚΟ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υπερίσχυση ευνοϊκότερης ρύθμισης με ΣΣΕ σε σχέση με το καθεστώς που εισάγει ο Ν.3385/2005 για το χρόνο εργασίας
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Έκταση εφαρμογής όρου ΣΣΕ που ρυθμίζει την αμοιβή των συνδ. αδειών
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μέλη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνδ. Οργάνωσης.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οι αντιπρόσωποι συγκροτούν τη ΓΣ της υπερκείμενης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δικαίωμα απεργίας εργαζομένων με σύμβαση έργου
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παραίτηση μελών ΔΣ. Διενέργεια εκλογών για ελλείποντα μέλη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Οριστική ρύθμιση συνταξιοδότησης μακροχρόνια ανέργων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικουρική ασφάλιση Προσωπικού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Συμψηφισμός άδειας με ημέρες απουσίας λόγω επιπλοκών στην κύηση
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ορθός χαρακτηρισμός εννόμων σχέσεων από το Δικαστήριο, παρά τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό τους από το νομοθέτη
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απόφαση απεργίας TEXACO

30ο Νομικό Δελτίο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολιτική επιστράτευση Απεργών
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για καταβολή από των ΔΛΟΕΜ επιδόματος παιδιού και στους δύο γονείς
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ Θυγατρικές ΑΕ του Ο.Α.Ε.Δ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ Ισχύον καθεστώς προσλήψεων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απώλεια ιδιότητας μέλους συν/κης οργάνωσης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απόφαση ΔΣ με απλή πλειοψηφία
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απόλυση προέδρου προσωρινής διοίκησης Σωματείου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απασχόληση μητέρας σε ελεύθερο επάγγελμα και εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου από τον πατέρα
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ Ίση μεταχείριση σε απολυόμενους προβληματικών κλάδων και παροχών
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ Φορολογία εργαζομένων που είναι σε επίσχεση
ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ Υποχρεωτική αργία που συμπίπτει με Σάββατο
ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ Εργατική Πρωτομαγιά και Εναλλάσσονται ομάδες εργασίας
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ Υπολογισμός επιδόματος γάμου
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ Προϋπηρεσία εποχικών ξενοδοχοϋπάλληλων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταρρυθμίσεις στην Κοινή Οργάνωση Αγορών για τη Ζάχαρη

31ο Νομικό Δελτίο

ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Πρόταση τροπολογίας για τους Τεχνικούς Ραδιοφωνίας
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ Συμπλήρωση προηγούμενης πρότασής μας Τροπολογίας, ώστε να ρυθμίζεται ομοίως και το ασφαλιστικό των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης πέραν των Τεχνικών Ραδιοφωνίας.
ΘΕΣΕΙΣ ΓΣΕΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧ/Ν «Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έννοια αποδοχών χρόνου συνδικαλιστικής άδειας
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Απολύσεις μελών προσωρινής διοίκησης και ιδρυτικού μέλους σωματείου.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Απόφαση του ΟΑΕΔ για εξαίρεση της έκδοσης ή ανανέωσης κάρτας ανεργίας ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
(Εγγρ.θδ/βπ/300107 προς τον Υπ.Α.&Κ.Π. και Διοικητή ΟΑΕΔ)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ανταπάντηση σχετικά με το αίτημά μας να μην εξαιρούνται της έκδοσης ή της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας όσοι απασχολούνται όχι μόνο στη γεωργία αλλά και σε άλλο επάγγελμα εξαρτημένης εργασίας.

32ο Νομικό Δελτίο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 32 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

33ο Νομικό Δελτίο


34ο Νομικό Δελτίο


35ο Νομικό Δελτίο


36ο Νομικό Δελτίο


37ο Νομικό Δελτίο


38ο Νομικό Δελτίο


39ο Νομικό Δελτίο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 39 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

40ο Νομικό Δελτίο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 40 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

41ο Νομικό Δελτίο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 41 – ΜΑΙΟΣ 2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

e-mail: president@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202280

fax: 210-8202191

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

e-mail: gsecretary@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202288

fax: 210-8202150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: info@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: press1@gsee.gr

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144